Casemanagement

Casemanagement

Onze casemanagers voeren namens de werkgever de regie tijdens het re-integratieproces van de zieke medewerkers. Als spin in het web zorgen zij ervoor dat alle betrokken partijen doen wat nodig is om het verzuim van de werknemer te verminderen en in te korten. Met een actuele kennis van wet- en regelgeving, protocollen en een direct inzetbaar netwerk van deskundigen voor de juiste interventies op het juiste moment, weten onze casemanagers een gericht advies af te geven binnen 6 weken na de eerste ziektedag. Hiermee wordt de gehele procesgang, zoals vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter, nauwgezet bewaakt en opgevolgd. Zo worden de kosten van het ziekteverzuimproces kordaat en adequaat voor werkgevers beperkt.

Voordelen:

  • Directe focus op re-integratie met relevante kennis en expertise;
  • Dossieropbouw is geheel UWV proof;
  • Geen logge arbodienst, maar bedrijfsarts op afroep beschikbaar;
  • Pragmatische werkwijze, door een gericht plan van aanpak gericht op mogelijkheden en snelle werkhervatting;
  • Deskundig netwerk van deskundigen voor de juiste interventie op het juiste moment (bedrijfsarts, coach, psycholoog, mediator, jurist, arbodienst, organisatiepsycholoog en casemanagers)
  • Advies over preventie op organisatieniveau.
  • Implementatie verzuimprotocol
  • Facturatie verzuimsysteem